PROFIL LEMBAGA

PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PETERNAKAN (HIMAPET)
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2015/2016

Ketua Umum               : Agus Setyawan                     1314141002
Sekertaris Umum        : Amir Husein                         1314141007
Bendahara Umum      : Semi Yati                               1314141048

Bidang I Pendidikan dan Pelatihan
Ketua Bidang              : Hery Irawan                            1314141016
Sekertaris Bidang       : Dini Febriana                          1414141024
Anggota                       : Widya Puspa I                         1314141063
                                        Elisabeth Dayanara T            1314141010
                                        Windara Insan Mayora         1314141064
                                        M. Irvan Umar F                    1414141042
                                        Mayhendra Putra A               1414141045
                                        Melly Haryanti                        1414141047

Bidang II Penelitian dan Pengembangan
Ketua Bidang              : Ibnu Kesuma Prayoga          1314141017
Sekertaris Bidang       : Okta Widiastuti                    1414141052
Anggota                       : Muhammad Tio Aldi            1314141038
                                        Okti Triwidayanti                 1314141040
                            Made Lupita Sari                  131414104
                            Andi Kurnia S                       1414141010
                            Ria Ayu Lestari                     1414141065
                            Ricki Cahaya Utama            1414141066
                            Tri Isngatirah                       1414141089

                                      
 Bidang III Pengabdian Masyarakat
Ketua Bidang              : Triwan Toro                            1314141061
Sekertaris Bidang       : Irfan Ibnul Hadi                     1414141036
Anggota                       : Lara Permataning Hasri        1314141024
                                        Muhammad Aldi                    1314141034
                                        St Fitria Ningsih                     1314141055
                                        Abdul Aziz                              1414141002
    Ficke Rahmawati                   1414141030
                                        Khairani Priscilia D               1414141038
                                        M. Irvan Umar                       1414141042

Bidang IV Dana dan Usaha
Ketua Bidang              : Erlina Resty Safitri                1314141012
Sekertaris Bidang       : Safira Ramadhani                 1414141079
Anggota                       : Robert Rafsanjani                 1314141047
                                        Siti Hartika Sari                    1314141053
                                        Sri Wahyuni Lubis                1314141054
                                        Gusti Yusrina                        1414141032
                                        Rahmat Kautsar                   1414141059
                                        Rafika Khairunisa                1414141060
                                        Sumarni                                 1414141086


  

Tidak ada komentar: